Våra tjänster

Beställ uppgifter till alla Sveriges företag

Av oss kan du beställa en komplett databas med alla uppdaterade uppgifter för samtliga svenska företag, organisationer, föreningar och myndigheter. Våra register uppdateras kontinuerligt med uppgifter från Bolagsverket, Skatteverket och SCB.

Se eller ladda ner exempelfiler här.

Du kan även söka direkt i vår databas via vår söktjänst. Om du beställer databasen får du automatiskt tillgång också till denna tjänst i en månad. Du kan också beställa ett bindningsfritt abonnemang på denna tjänst och får då kontinuerlig tillgång till uppdaterade företagsuppgifter för dina kampanjer.

Obegränsat antal kampanjer

Du behöver inte göra något urval utan blir ägare till samtliga uppgifter från alla företag och organisationer till en rimlig kostnad. Därefter kan du själv göra de urval av företagsuppgifter som du önskar från vårt registret.

Alla uppgifter inklusive e-post, adress och telefonnummer

Registret innehåller all information som du behöver för en lyckad kampanj såsom utdelningsadress, namn på företrädare, telefonnummer osv. Det innehåller också över 360,000 e-poster. Du kan själv enkelt välja ut de målgrupper som passar för din kampanj, exempelvis genom att filtrera på verksamhet & SNI-kod, registreringsår, omsättning & resultat, antal anställda m.m. För bostadsrättsföreningar kan du även sortera på antal lägenheter och storlek. Här kan du se vad som ingår.

Alla bolagsformer ingår

Våra register innehåller uppgifter från aktiebolag, filialer och andra utländska bolag registrerade i Sverige, alla föreningar inkl. ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar, enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser, myndigheter, fonder m.m.

Flera format inklusive lättanvänd databas

Samtliga uppgifter levereras i flera format, som Excel och textformat. Du får också uppgifterna som en databas till programmet EconExact som är ett kraftfullt verktyg med massor av funktioner för att hantera företagsuppgifter. Programmet kan laddas ner, installeras och användas kostnadsfritt.

företagsuppgifter

Du skapar själv enkelt ett eget urval från databasen med företagsuppgifter, som du sedan kan använda i EconExact eller exportera till annat valfritt system.

LÄS MER OM DATABASEN HÄR