Ladda ner databas med företagsuppgifter eller exempelfiler

Ladda ner exempelfiler

Här nedanför kan du ladda ner databas med företagsuppgifter eller exempelfiler i textformat och Excel-format. När du köper ett komplett register med uppgifter från oss får du dessa i alla format. Sedan kan du själv välja vilket format som passar dig bäst.

Ladda ner exempel på TEXTFIL.  Ladda ner exempel på EXCEL-FIL.

Enkel och lättanvänd databas

Du får också uppgifterna som en databas. Här nedanför kan du också ladda ner ett exempel på databas med företagsuppgifter. Här finns också en instruktion hur denna kan användas för att filtrera ut företagsuppgifter som du önskar, exempelvis till en kampanj. Databasen kan också användas tillsammans med EconExact vid exempelvis distansförsäljning. Följande instruktion visar hur du kommer igång med databasen och gör ett urval:

1 – Börja med att ladda ner och installera programmet EconExact här som används för att hantera databasen.

2 – Ladda ner test-databasen här med företagsuppgifter och installera denna. Om du har beställt och laddat ner en databas med alla företagsuppgifter, installera den istället. Se instruktioner här för mer information om installationen.

3 – Starta EconExact när installationen av programmet och databasen är klara.

4 – Vi inloggning, ange “Admin” som användarnamn utan att ange något lösenord och tryck på “OK”.

ladda ner databas med företagsuppgifter

5 – Gå till “Kund”-kortet och därefter till “Lista”-kortet.

6 – Tryck på knappen “Kundgrupper”. Ett nytt fönster med alla kundgrupper öppnas.

7 – Välj några kundgrupper, exempelvis SNI-koder, och se till att alternativet “Minst en av de valda” är valt.

8 – Tryck därefter på knappen “Sök” utan att stänga ner fönstret “Välj kundgrupper”.

9 – Alla organisationer med dessa SNI-koder kommer nu upp i listan. Högerklicka i listan och välj “Exportera” i menyn som visas.

10 – Ett nytt fönster “Exportera lista” visas. Välj typ “Tabbavgränsad” och de filtyp “TXT” och därefter de parametrar som du vill exportera, exempelvis namn och telefonnummer. Tryck på knappen “OK” och ange filnamn när detta efterfrågas.

11 – Nu exporteras alla organisationer i listan till denna fil. Filen kan exempelvis öppnas i Excel.