Vad som ingår

Följande uppgifter finns i vårt register i den mån de är tillgängliga. Om inte annat framgår från prislistan får du samtliga av oss tillgängliga uppgifter vid beställning. Du får uppgifterna i flera format inklusive som databas till EconExact.

Vid beställning av databasen får du också tillgång till vår söktjänst i en månad.

Registret innehåller uppgifter från aktiebolag, filialer och andra utländska bolag registrerade i Sverige, föreningar, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser, myndigheter, fonder m.m.

Uppgift
Företagsnamn
Organisationsnummer
e-post*
Utdelningsadress
Besöksadress
Telefonnummer
Bolagsform
Registrerad för F-skatt
Registrerad för moms
Registrerad som arbetsgivare
VD för bolag
Styrelsemedlemmar
Antal lägenheter**
Genomsnitt kvm/lägenhet**
Revisor
SNI
Verksamhetsbeskrivelse
Registreringsår
Omsättning senaste året
Resultat efter finansnetto senaste året
Årets resultat senaste året
Tillgångar senaste året
Antal anställda
Faxnummer
Hemsida (adress)*
Koncern

* Uppgiften finns för ett urval av företag och organisationer. Det ingår idag över 360,000 verifierade e-poster till aktiva företag.

** Uppgift om antal lägenheter och genomsnittliga storleken i kvadratmeter finns för alla bostadsrättsföreningar.